top of page

O nás

Kontakt
+420 603 908 232

mladá rodina

Cílová skupina

Děti

Poslání a cíle služby

Vítězný tým

Principy poskytování služby

obchodní tým

Kapacita služby

CÍLOVÁ SKUPINA

CÍLOVÁ SKUPINA

Děti a mladí lidé ve věku od 7 do 18 let s duševním onemocněním či v riziku
rozvoje duševního onemocnění a jejich rodiny – vyjma dětí s poruchami
autistického spektra a mentálním postižením.


- Děti a mladí lidé, kteří se aktuálně ocitli v náročné životní situaci
- Děti a mladí lidé vyžadují pomoc v oblasti psychosociální
- Děti a mladí lidé, kteří jsou propuštěni z ústavní pedopsychiatrické
péče
- Děti a mladí lidé v péči psychiatrické ambulance, jimž vlivem zhoršení
zdravotního stavu hrozí hospitalizace
- Děti a mladí lidé, kteří jsou ohroženi rizikem vzniku duševního
onemocnění

POSLÁNÍ A CÍLE SLUŽBY

Poslání a cíle služby

Multidisciplinární tým pro děti a mladé dospělé realizuje podporu dětem a mladým dospělým se
zkušeností s duševním onemocněním a jejich rodinám a dětem a mladým dospělým v riziku rozvoje
duševního onemocnění při zvládání psychosociální zátěže nebo emocionálně náročné a těžké životní
situace. Realizujeme prevenci hospitalizací a prostřednictvím multidisciplinární spolupráce s lůžkovým
zařízením, rodinou, školou a dítětem pracujeme na zkracování případných hospitalizací a hladkém
přechodu z hospitalizace zpět domů.

 • systematická a kontinuální práce s dětmi v oblasti duševního zdraví založená na
  principech zotavení a multidisciplinární spolupráci s důrazem na rodinné prostředí,
  školu a sociální vztahy

 • pomoc dětem a mladým lidem v krizových, náročných životních situacích tak, aby nedošlo k rozvoji psychiatrických potíží

 • včasné řešení  potíží, které by mohly vést k rozvoji duševního
  onemocnění

 • prevence hospitalizace, případně jejich zkracování na co nejkratší dobu

 • podpora při zotavování po hospitalizaci a reintegraci

Principy poskytování služeb

Principy poskytování služeb

Dobrovolnost – služby jsou poskytovány na základě svobodného rozhodnutí uživatele

Individualita – služby jsou poskytovány s ohledem na individuální přání a potřeby uživatele (uživatel čerpá služby podle svých aktuálních potřeb atd.)

Respekt – služby jsou poskytovány s úctou vůči uživatelům, usilují o zachování všech jejich práv a důstojnosti

Směřování k soběstačnosti – služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby nevedly k vytváření závislosti na službě, je kladen důraz na podporu uživatelů, která zvýší míru jejich soběstačnosti v přirozeném prostředí

Naše hodnoty:

-    Integrace

-    Kontinuita

-    Týmovost

-    Multidisciplinarita

-    Komunita

Kapacita služby

Kapacita služby
 • Okamžitá maximální kapacita poskytované sociální služby ambulantní formou - 1 uživatel na individuální setkání, 10 uživatelů na skupinovou aktivitu

 • Okamžitá maximální kapacita poskytované sociální služby terénní formou - 1 uživatel na individuální setkání

 • Terénní forma služby je poskytována pro Ústecký kraj.

bottom of page