top of page

Jak náš tým funguje?

Psycholog dítěte

Jak náš tým pracuje?

Zaměřujeme se především na klienta, kterého vnímáme celostně jako lidskou bytost, která je ovlivněna životním a sociálním prostředím. Podporu klientovi poskytujeme ve všech oblastech života. Souběžně pracujeme na třech oblastech:

  • plnění přání a cílů souvisejících s kvalitou života

  • vyrovnávání se se zranitelností a posilování silných stránek

  • zpřístupnění zvoleného prostředí a maximalizace kvality života v daných životních a sociálních podmínkách

 

Pracujeme formou „case managmentu“ a poskytujeme na přechodnou dobu flexibilní, individualizovanou službu všem potřebným klientům a jejich rodinám. Hlavním nástrojem péče je krizová intervence.

Zavolejte a domluvte si konzultaci. 

Co je cílem naší služby?

  • včasný záchyt a diagnostika duševních poruch, jejich odlišení od nepsychiatrických případů

  • pomoc dětem a mladistvým v krizových rodinných situacích tak, aby nedošlo k rozvoji psychiatrických potíží

  • včasné řešení psychiatrických potíží

  • prevence hospitalizace, případně jejich zkracování na co nejkratší dobu

  • podpora při zotavování po hospitalizaci a reintegraci

  • podpora v sociálním zotavování, opětovné začlenění společnosti, s důrazem na rodinné prostředí, školu a sociální vztahy

  • zlepšování kvality života klienta

Jaké jsou principy poskytování naší služby?

Dobrovolnost – služby jsou poskytovány na základě svobodného rozhodnutí uživatele

Individualita – služby jsou poskytovány s ohledem na individuální přání a potřeby uživatele (uživatel čerpá služby podle svých aktuálních potřeb atd.)

Respekt – služby jsou poskytovány s úctou vůči uživatelům, usilují o zachování všech jejich práv a důstojnosti

Směřování k soběstačnosti – služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby nevedly k vytváření závislosti na službě, je kladen důraz na podporu uživatelů, která zvýší míru jejich soběstačnosti v přirozeném prostředí

Naše hodnoty:

-    Integrace

-    Kontinuita

-    Týmovost

-    Multidisciplinarita

-    Komunita

bottom of page