top of page

CÍLOVÁ SKUPINA

Skupiny podpory

Zavolejte a domluvte si konzultaci 

NAŠE CÍLOVÁ SKUPINA

Naší cílovou skupinou zdaleka nejsou jen mladiství pacienti se schizofrenií, ale jakékoli děti a mladí lidé ve věku od 7 do 18 let, kteří vyžadují akutní pomoc v oblasti psychosociální, dále děti propuštěné z ústavní pedopsychiatrické péče, u kterých hrozí vysoké riziko relapsu, děti v péči psychiatrické ambulance, jejichž stav se zhoršil a hrozí jejich hospitalizace, ale té by bylo možné předejít. A v neposlední řadě děti a mladiství, kteří jsou ohroženi rizikem vzniku duševního onemocnění.

Co nabízíme?

Propojení stávající ambulantní a lůžkové péče, existujících organizací, které se věnují dětem a mladým lidem (školy, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, volnočasové aktivity, jiné sociální služby)

Sociální služby – tyto služby poskytují naše sociální pracovnice a jedná se především o základní poradenství, navozování spolupráce s dalšími službami péče o děti a adolescenty (zejména dětské a dorostové psychiatrické ambulance, centra duševního zdraví, školská zařízení a další.)

Mobilní služby – v případech krizové intervence jsou služby poskytovány členy týmu v přirozeném prostředí klientů (domov, škola, mimoškolní aktivity) a po vzájemné dohodě také v institucích (lůžková zdravotnická zařízení).

„Peer“ služby – poskytuje „peer“ konzultant, který si prostřednictvím vlastní zkušenosti najde snazší cestu k dítěti či mladému jedinci.

bottom of page